Hình thức thanh toán

HÌNH THỨC THANH TOÁN

 

1 . CHUYỂN KHOẢN CÁ NHÂN :

    MAI XUÂN CƯỜNG : STK : 1504205190492 Ngân hàng NN$PT NT chi nhánh Đống Đa.

 

2 . CHUYỂN KHOẢN CÔNG TY : 

Công ty TNHH Phân Phối Điện Tử Điện Máy Hà Nội.

Tổ 16,Phường yên nghĩa , Q.Hà Đông ,TP. Hà Nội, Việt Nam

MST : 0106.840.827

STK: 1504.201.030.982

Ngân hàng nông nghiệp và PTNT chi nhánh đống đa .